Kỹ năng quản lý

Trông "Tây" lại nghĩ về... "mình"(16/06)

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 15/05/2018
Mỗi người có một phông văn hóa, không có văn hóa nào cao hơn văn hóa nào, không có con người nào/dân tộc nào cao hơn con người nào/dân tộc nào, đó chỉ là sự khác biệt văn hóa và chúng ta phải ý thức đặc biệt về vấn đề này khi làm việc nhóm để tôn vinh và học hỏi.

Phân tích về đàm phán (10/9)

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 15/05/2018
Người ta thường đặt ra những câu hỏi sai lầm khi họ chuẩn bị đàm phán: “Tôi có nên là người nêu con số đầu tiên trên bàn đàm phán hay không hay đợi cho họ đưa ra lời đề nghị đầu tiên?”. “Liệu tôi nên đàm phán trên đấy của họ, hay khăng khăng bắt họ phải đến chỗ tôi?”. “Tôi có nên nói với họ cái c...