Tin hoạt động

Hội thao, giao lưu văn nghệ các Công ty cấp nước Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn năm 2019

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 30/05/2019
Ngày 24 và 25 tháng 5 năm 2019, Công ty Cổ phần nước sạch Bắc Ninh đăng cai, tổ chức Hội thao, giao lưu văn nghệ các Công ty cấp nước Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn năm 2019. Đây là dịp để người lao động, những người bạn của 4 Công ty gặp mặt, giao lưu trao đổi ...