Kỹ năng quản lý

Đo lường hiệu quả tăng trưởng

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 15/05/2018
LỢI NHUẬN XẤU, LỢI NHUẬN TỐT Ngày nay, hầu hết các công ty không thể phân biệt sự khác nhau giữa lợi nhuận xấu và lợi nhuận tốt. Kết quả là họ vướng vào lợi nhuận xấu. Việc theo đuổi lợi nhuận xấu khiến công ty đánh mất khách hàng và phá hoại đạo đức của nhân viên. Lợi nhuận xấu cũng khiến một...

5 Góc Nhìn Khác Về Sinh Hoạt Của Người Nhật

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 15/05/2018
Dường như người Nhật rất thấm nhuần và áp dụng giáo lý đạo Phật trong cuộc sống hằng ngày, họ xem mọi người đều bình đẳng vì cùng có Phật tính như nhau. Những chuyện dưới đây có thể xem là “chuyện lạ” so với thực tế ở nhiều quốc gia khác.

Tại sao nỗ lực thay đổi thường thất bại

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 15/05/2018
Ngày nay, do cơ chế thị trường mang tính chất cạnh tranh, các Công ty từ lớn đến nhỏ luôn cố gắng nỗ lực vươn lên để trở thành những nhà cạnh tranh với các đối thủ kinh doanh của mình. Các nỗ lực này đi theo nhiều cách: Quản lý chất lượng toàn diện, tái lập, lựa chọn quy mô thích hợp, tái cấu trú...

Áp dụng quyền lực (10/9)

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 15/05/2018
Để lãnh đạo từ một vị trí của quyền hạn đòi hỏi việc hiểu biết cách thức để nhắm đến và triển khai quyền lực mà đến cùng vị trí đó. Quyền hạn có thể được chia thành hai loại: chính thức và không chính thức...