Dự án, Công trình

UBND Tỉnh Bắc Ninh có công văn đồng ý về việc hợp tác xử lý bùn thải và nước thải

Admin 15/05/2018
UBND Tỉnh Bắc Ninh có công văn đồng ý việc Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Ninh hợp tác với Công ty Tilia và Công ty tư vấn GFA (Cộng hòa liên bang Đức) tham gia đến công tác xử lý bùn thải và nước thải. Download file tại đây: media.bizwebmedia.net/sites/76373/upload/document...

Giới thiệu quy mô và phạm vi phục vụ của tuyến cấp nước Phong Khê

Admin 15/05/2018
Theo quy hoạch được duyệt, đến năm 2015 Bắc ninh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết về hạ tầng kỹ thuật để tiến tới trở thành thành phố trực thuộc Trung Ương. Trong đó có chỉ tiêu về nước sạch sinh hoạt cho nhân dân là 100% dân số các ...

Đường ống cấp nước sông Cầu giai đoạn II

Admin 15/05/2018
Dự án Tuyến ống truyền dẫn nước sạch từ nhà máy nước sông Cầu đến hệ thống cấp nước thành phố Bắc Ninh đã được triển khai theo quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật số 49/QĐ-KH.KTN ngày 06/05/2014 của Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư Bắc Ninh.

Thông tin dự án: Tuyến ống truyền tải và phân phối nước sạch cấp nước cho phường Vân Dương và Xã Nam Sơn TP. Bắc Ninh

Admin 15/05/2018
Dự án Tuyến ống truyền tải và phân phối nước sạch cấp nước cho phường Vân Dương và xã Nam Sơn thành phố Bắc Ninh do Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Ninh làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Bắc Ninh đồng ý chủ trương đầu tư tại văn bản số 842/UBND-XDCB ngày 26/04/2014