Sứ mệnh tầm nhìn

SỨ MỆNH - TẦM NHÌN

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 15/05/2018
Thứ tư, 14/09/2011 -16:17' SỨ MỆNH - TẦM NHÌN   I. SỨ MỆNH: Cung cấp dịch vụ nước sạch chất lượng cao theo nhu cầu của khách hàng Góp phần cải thiện môi trường, nâng cao sức khoẻ và lợi ích cộng đồng. Phải làm cho khách hàng cảm thấy hài lòng đ...