Sứ mệnh tầm nhìn

SỨ MỆNH - TẦM NHÌN

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 15/05/2018
Thứ tư, 14/09/2011 -16:17' SỨ MỆNH - TẦM NHÌN I . SỨ MỆNH: Cung cấp dịch vụ nước sạch chất lượng cao theo nhu cầu của khách hàng Góp phần cải thiện môi trường, nâng cao sứ...