Nghị định về cấp nước

Nghị định số 63/2015/NĐ-CP

Admin 15/05/2018
Q uy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do N hà nước làm chủ sở hữ u Download file tại đây media.bizwebmedia.net/sites/76373/upload/documents/15.07._nd_63._chinh_sach_lao_dong_doi_du._khi_chuyen_doi_cty_tnh...