Nghị định về cấp nước

Nghị định số 63/2015/NĐ-CP

Admin 15/05/2018
 Quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu Download file tại đây media.bizwebmedia.net/sites/76373/upload/documents/15.07._nd_63._chinh_sach_lao_dong_doi_du._khi_chuyen_doi_cty_tnhh.doc