Tin chuyên môn

Đề tài Thiết kế và lắp đặt hệ thống tự động hóa tại trạm xử lý nước thải phi tập trung(15/3)

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 15/05/2018
Đề tài Thiết kế và lắp đặt hệ thống tự động hóa tại trạm xử lý nước thải phi tập trung là 1 trong 4 đề tài được Giám đốc công ty khen thưởng "Sáng kiến cải tiến kinh nghiệm năm 2011". Đề tài do đ/c Đỗ Văn Trung - TP Hồ sơ và quản lý tài sản thực hiện.