Giới thiệu chung

Giới thiệu Trạm cấp nước thị trấn Thứa - Lương Tài (28/08/2013)

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 15/05/2018
Trạm cấp nước thị trấn Thứa – Huyện Lương Tài là một trong 4 trạm cấp nước trực thuộc công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Ninh, có chức năng quản lý vận hành khai thác hệ thống cấp nước với công suất 2.500 m3/ngày.đêm đảm bảo cung cấp nước sạch cho hơn 3000 khách hàng thuộc khu vực Thị...

HIỆN TRẠNG CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ BẮC NINH (06/05/2013)

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 15/05/2018
Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Bắc Ninh là một doanh nghiệp nhà nước, ngành nghề kinh doanh theo giấy chứng nhân đăng ký kinh doanh số: 21.04.000013 ngày 29/12/2006 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp, được UBND tỉnh Bắc giao nhiệm vụ quản lý vận hành và khai thác các hệ thống ...