Giới thiệu Trạm cấp nước thị trấn Thứa - Lương Tài (28/08/2013)

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 15/05/2018

Trạm cấp nước thị trấn Thứa – Huyện Lương Tài là một trong 4 trạm cấp nước trực thuộc công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Ninh, có chức năng quản lý vận hành khai thác hệ thống cấp nước với công suất 2.500 m3/ngày.đêm đảm bảo cung cấp nước sạch cho hơn 3000 khách hàng thuộc khu vực Thị trấn Thứa, một phần xã Tân Lãng và xã Trung Chính. Trạm được xây dựng với thiết kế hiện đại sử dụng nguồn nước mặt là nước sông làm nước nguồn trong việc sản xuất nước.

Tên đầy đủ: Trạm cấp nước thị trấn Thứa – Huyện Lương Tài

Địa chỉ: Địa chỉ: Ấp Táo Đôi thị trấn Thứa huyện Lương Tài- Bắc Ninh

Điện thoại: 02413776713- 0982545899

Fax: 02413641990

 1. Thông tin cơ bản

2. Tổ chức nhân lực

3.Tài chính

4. Kỹ thuật

5.Mục tiêu