GIỚI THIỆU TRẠM CẤP NƯỚC GIA BÌNH (11/03/2014)

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 15/05/2018

Trạm cấp nước Gia Bình là một trong các trạm cấp nước tại các huyện thị trực thuộc Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Ninh.

Vận hành, quản lý khai thác hệ thống cấp nước đô thị thị trấn Gia Bình huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh với công suất công suất giai đoạn 1 (đến 2015) là 1.200 m3/ngđ bao gồm công trình nguồn và công trình xử lý, cấp nước cho khoảng hơn 3000  hộ dân, thuộc Dự án Phát triển cấp nước đô thị Việt Nam sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB) đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 845/QĐ-UBND ngày 23/6/2009 và phê duyệt bổ sung tại Quyết định số 1759/QĐ-UBND ngày 25/11/2009

1. Ngày thành lập:

Trạm cấp nước Gia Bình thành lập ngày 04 tháng 05 năm 2012 theo quyết định số: 206/QĐ-CTN của Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Ninh.

 

 

 

 

* Công tác phát triển mở rộng mạng lưới cấp nước:

Từ tháng 10 năm 2013 đến nay nhà máy đã thực hiện dự án cấp nước phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân thôn Ngăm Lương và thôn Ngọc Tỉnh, xã Lãng Ngâm với hình thức Doanh nghiệp và nhân dân cùng thực hiện. Lắp đặt hơn 12.288 m đường ống các loại từ D32 – D110;  518 khách hàng trên tổng số 750 khách hàng đã có nước sạch sử dụng, tạo sự phấn khởi trong nhân dân khi có nguồn nước sạch thay thế cho nguồn nước ô nhiễm bởi làng nghề tại địa phương đã hàng chục năm nay.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THI CÔNG LẮP ĐẶT TUYẾN ỐNG CẤP NƯỚC

THÔN NGĂM LƯƠNG VÀ THÔN NGỌC TỈNH, XÃ LÃNG NGÂM

KẾ HOẠCH CỦA NHÀ MÁY TRONG THỜI GIAN TỚI
 
1- Sản xuất nước đảm bảo chất lượng và đủ số lượng theo QCVN 01:2009/BYT và tiêu chuẩn ISO 9001:2008.
2- Quản lý vận hành hệ thống mạng lưới an toàn cấp nước phục vụ nhu cầu tiêu dùng của khách hàng.
3- Vệ sinh công nghiệp, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc thiết bị thường xuyên, kịp thời đảm bảo chất lượng và tiến độ đáp ứng yêu cầu sản xuất.
4- Đọc đồng hồ, làm hóa đơn thu nộp tiền nước đúng tiến độ nhằm chống thất thu tiền nước.
5- Chống thất thoát nước, giảm tỷ lệ thất thoát nước ≤ 18%.
6- Tiếp tục lắp đặt cấp nước các khách hàng trong khu vực đã có đường ống cấp nước.
7- Khảo sát khách hàng, mở rộng mạng lưới cấp nước các khu vực lân cận.
8- Thực hiện các qui trình theo hệ thống quản lý ISO 9001:2008 của công ty cũng như của nhà

 

(Tg Trần Văn Môn – Trạm trưởng Trạm cấp nước Gia Bình)