Đường ống cấp nước sông Cầu giai đoạn II

Admin 15/05/2018

            Dự án Tuyến ống truyền dẫn nước sạch từ nhà máy nước sông Cầu đến hệ thống cấp nước thành phố Bắc Ninh đã được triển khai theo quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật số 49/QĐ-KH.KTN ngày 06/05/2014 của Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư Bắc Ninh. Tổng mức đầu tư dự án là 10,9 tỷ đồng. Với quy mô đầu tư bao gồm 1,3 km đường ống HDPE và uPVC DN350; 1,5km đường ống HDPE và uPVC DN300; 0,6 km đường ống uPVC DN200 và 2,1 km đường ống uPVC DN160.

               Giai đoạn I của dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 7 năm 2014, phát huy vai trò cấp nước bổ sung cho nhân dân thành phố Bắc Ninh từ nhà máy nước mặt sông Cầu (Cấp nước cho xã Hòa Long, khu Cổ Mễ và thông qua tuyến ống nhánh D160 dẫn ra tuyến ống trục chính D450 hòa mạng chung với hệ thống cấp nước thành phố, đảm bảo tiếp nhận nước giai đoạn I của nhà máy nước sông Cầu.

Công suất đến 4.000 m3/ngđ. Hiện nay, công suất trung bình tiêu thụ từ nguồn cấp của nhà máy nước mặt sông Cầu là 2.800 m3/ngđ.

Giai đoạn II của dự án thi công nối tuyến DN300 (Bao gồm: 893m đường ống HDPE DN300 PN10 PE80 và 815m đường ống uPVC DN300 PN10) từ cổng nhà máy Kính Đáp Cầu đấu nối với tuyến ống cấp nước D110 tại đường Kinh Dương Vương, cấp nước cho khu Phúc Sơn, khu Kinh Bắc và thông qua tuyến nhánh DN200 đi dọc đường Kinh Dương Vương (bao gồm: 212m đường ống uPVC D200 PN10 và 400m đường ống HDPE D200 PN10 PE80), dẫn ra tuyến ống trục chính D375 hòa mạng chung với hệ thống cấp nước thành phố.

Giai đoạn II được khởi công từ ngày 30 tháng 10 năm 2014, được sự quan tâm của Ban  lãnh đạo Công ty và sự cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị thi công, giai đoạn II đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng từ ngày 31/12/2014. Đảm bảo tiếp nhận 80% công suất giai đoạn II (khoảng 7.500 m3/ngđ) của nhà máy nước sông Cầu (công suất giai đoạn II của nhà máy nước sông Cầu đến 9.500 m3/ngđ).

                                                                        (Lương Gia Thắng- Cán bộ kỹ thuật- Phòng KHKT)