Giới thiệu quy mô và phạm vi phục vụ của tuyến cấp nước Phong Khê

Admin 15/05/2018

         Theo quy hoạch được duyệt, đến năm 2015 Bắc ninh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết về hạ tầng kỹ thuật để tiến tới trở thành thành phố trực thuộc Trung Ương. Trong đó có chỉ tiêu về nước sạch sinh hoạt cho nhân dân là 100% dân số các đô thị và 95% dân số nông thôn thuộc tỉnh Bắc Ninh được sử dụng nước hợp vệ sinh. Tuy nhiên đến nay một số các khu vực như khu Châm Khê, Đào Xá, Ngô Khê, phường Phong Khê thuộc thành phố Bắc Ninh vẫn chưa được sử dụng nước sạch.

         Việc sử dụng nguồn nước không đảm bảo vệ sinh ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của mọi người dân nói chung và là tác nhân trực tiếp gây nên một số bệnh truyền nhiễm… Do đó để đảm bảo về nhu cầu nước sạch sinh hoạt cho nhân dân phường Phong Khê, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có chủ trương số 842/UBND-XDCB ngày 26/04/2014 và số 894/UBND-XDCB ngày 23/04/2015, đồng ý giao Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Bắc Ninh làm chủ đầu tư xây dựng tuyến ống cấp nước sạch cho phường Phong Khê. Với mục tiêu chủ yếu nhằm cấp nước sạch phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân phường Phong Khê, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân địa phương và góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh Bắc Ninh.

         Quy mô thiết kế của tuyến ống cấp nước cho phường Phong Khê bao gồm: 2.500m ống D160, 2.400m ống D110 (tuyến ống phân phối) và khoảng 17.500m đường ống dịch vụ (có đường kính D75, D63, D50 và D40). Tuyến ống chủ yếu sử dụng vật liệu HDPE PN10. Tổng mức đầu tư của tuyến ống cấp nước cho phường Phong Khê vào khoảng 12 tỷ.

         Tuyến ống phân phối dự kiến sẽ được triển khai thi công và hoàn thành trong năm 2015. Tuyến dịch vụ sẽ được triển khai thi công đồng thời với tuyến ống phân phối và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2016.

          Sau khi hoàn thành, dự án sẽ đảm bảo cung cấp nước sạch cho toàn bộ phần dân cư (1489 hộ dân) còn lại thuộc phường Phong Khê hiện chưa được sử dụng nước sạch bao gồm: 709 hộ thuộc khu Châm Khê, 534 hộ thuộc khu Đào Xá và 246 hộ thuộc khu Ngô Khê. Đồng thời, cấp bổ sung nước sạch cho khu Dương Ổ, đảm bảo cấp nước mùa hè cho nhân dân.

(Lương Gia Thắng- Cán bộ kỹ thuật- Phòng KHKT)