Thông tin dự án: Tuyến ống truyền tải và phân phối nước sạch cấp nước cho phường Vân Dương và Xã Nam Sơn TP. Bắc Ninh

Admin 15/05/2018
  1. Thông tin chung: 

Dự án Tuyến ống truyền tải và phân phối nước sạch cấp nước cho phường Vân Dương và xã Nam Sơn thành phố Bắc Ninh do Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Ninh làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Bắc Ninh đồng ý chủ trương đầu tư tại văn bản số 842/UBND-XDCB ngày 26/04/2014

  1. Mục tiêu dự án:

- Truyền tải và phân phối nước sạch cấp nước cho 3.800 hộ dân phường Vân Dương và 2.676 hộ dân xã Nam Sơn thuộc thành phố Bắc Ninh.

- Khi dự án hoàn thành sẽ hình thành tuyến ống kết nối D160 kết nối giữa tuyến ống D200 quốc lộ 18 với tuyến ống cấp nước D160 đường Nguyễn Đăng Đạo và tuyến ống cấp nức D110 Quốc lộ 38, tuyến ống kết nối này hỗ trợ và cấp nước bổ sung cho khu dân cư và cụm công nghiệp phường Hạp Lĩnh.

3. Phương án thiết kế và qui mô đầu tư

- Phường Vân Dương, xã Nam Sơn: Mạng đường ống cấp nước thiết kế sử dụng kiểu mạng vòng với đường kính tuyến ống truyền tải D160 đấu nối với Hệ thống cấp nước thành phố Bắc Ninh tại 4 điểm: 2 điểm đấu nối với tuyến ống cấp nước D200 từ Quế Võ đi Bắc Ninh, 1 điểm đấu nối với tuyến ống cấp nước D160 đường Nguyễn Đăng Đạo kéo dài, 1 điểm đấu nối với tuyến ống cấp nước D110 Quốc Lộ 18, Các tuyến ống phân phối nước sử dụng ống uPVC D90.

Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 15 km

 Tổng mức đầu tư dự án: 25 tỷ đồng (hai năm tỷ VNĐ).

5. Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự huy động của Doanh Nghiệp, Vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác.

6. Dự kiến thời gian thực hiện dự án: năm 2015

7. Nội dung, thời gian công tác chuẩn bị đầu tư:

7.1. Khảo sát, thu thập số liệu, tài liệu, thoả thuận tuyến ống với các cơ quan liên quan phục vụ lập dự án từ tháng 5/2014.

7.2. Khảo sát địa hình từ tháng 10, tháng 11/2014.

7.3. Lập Báo cáo và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình từ tháng 12/2014.

7.4. Thi công xây dựng công trình: Năm 2015

(Người viết: Trần Khánh Tịnh - Phó phòng