UBND Tỉnh Bắc Ninh có công văn đồng ý về việc hợp tác xử lý bùn thải và nước thải

Admin 15/05/2018

UBND Tỉnh Bắc Ninh có công văn đồng ý việc Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Ninh hợp tác với Công ty Tilia và Công ty tư vấn GFA (Cộng hòa liên bang Đức) tham gia đến công tác xử lý bùn thải và nước thải.

Download file tại đây:

media.bizwebmedia.net/sites/76373/upload/documents/vb_ubnd_tinh_8.2015.pdf