Tin hoạt động

Thông tin đấu giá cổ phần của Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Ninh tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng hạ tầng kỹ thuật Bắc Ninh

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 15/05/2018
media.bizwebmedia.net/sites/76373/upload/documents/01._don_dang_ky_ndt_trong_nuoc(3).pdf media.bizwebmedia.net/sites/76373/upload/documents/02._don_dang_ky_ndt_nuoc_ngoai(2).pdf media.bizwebmedia.net/sites/76373/upload/documents/03._giay_uy_quyen.pdf media.bizwebmedia...

Đêm hội trăng rằm 2015

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 15/05/2018
Tối ngày 25/9/2015 Đoàn thanh niên Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Ninh phối hợp với Công đoàn Công ty tổ chức Đêm hội trăng rằm cho các em thiếu nhi là con CBCNV Công ty vui tết trung thu.