Hội thảo thực hiện thí điểm lập cơ sở dữ liệu giám sát xả thải gián tiếp (28/4)

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 15/05/2018

Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Bắc Ninh đang triển khai hợp phần Hỗ trợ kỹ thuật dự án thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn Thành phố Bắc Ninh. Trong khuôn khổ hoạt động của dự án, ngày 08/04/2014 Cơ quan hợp tác kỹ thuật Đức (GIZ) và công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Ninh tổ chức hội thảo thực hiện thí điểm lập cơ sở dữ liệu giám sát xả thải gián tiếp tại Bắc Ninh, tại hội trường công ty cổ phần đầu tư và xây dựng hạ tầng kỹ thuật Bắc Ninh.

Tham dự hội thảo có đại diện của bộ Tài Nguyên Môi trường, sở Tài nguyên môi trường Bắc Ninh, sở Công Thương, sở Xây dựng, phòng Tài nguyên và môi trường thành phố Bắc Ninh và đại diện cơ quan hợp tác kỹ thuật Đức (GIZ), lãnh đạo công ty Cấp thoát nước Bắc Ninh và nhóm được phân công tổ chức thực hiện lập cơ sở dữ liệu giám sát xả thải gián tiếp.

Tại buổi hội thảo các đại biểu đã được nghe giới thiệu về hoạt động giám sát xả thải gián tiếp, hiện trạng hệ thống thoát nước và nhà máy xử lý nước thải Bắc Ninh, phần mềm cơ sở dữ liệu xả thải. Đồng thời các đại biểu cũng tham gia thảo luận về giám sát và nhiệm vụ của đơn vị giám sát xả thải, các khía cạnh pháp lý quy định tổ chức và hoạt động ở cấp quốc gia, địa phương.