Cổ phần hóa- Nguồn lực mới để Doanh nghiệp phát triển

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 15/05/2018

Thực hiện chủ trương của nhà nước về cổ phần hóa (CPH) doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay, trong đó có Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Ninh. Đây là lĩnh vực an sinh xã hội, liên quan đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Dưới sự chỉ đạo của Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp Tỉnh, Công ty cấp thoát nước Bắc Ninh cùng với đơn vị tư vấn Công ty cổ phần chứng khoán Hoàng Gia đã tổ chức triển khai theo đúng các quy định của pháp luật và tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến người lao động trong Công ty, tạo sự yên tâm, tin tưởng của toàn thể cán bộ, Đảng viên và người lao động. Từ đó tác động mạnh mẽ đến việc nâng cao chất lượng hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

Theo anh Ngô Việt Thắng- Phó bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức hành chính cho biết: “Chủ trương cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Ninh là huy động các nguồn lực, tăng vốn điều lệ để sau cổ phần hóa Doanh nghiệp có vốn để đầu tư mở rộng phạm vi cấp nước, đổi mới công nghệ nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ nhân dân, hoàn thành nhiệm vụ chính trị Tỉnh giao; Tạo việc làm, nâng cao đời sống cho người lao động”.

Qua tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay Cán bộ và người lao động Công ty đăng ký mua cổ phần với tổng số tiền hơn 45 tỷ đồng. Trong đó số cổ phần theo năm cam kết làm việc là hơn 14 tỷ đồng; Cổ phần ưu đãi là hơn 1,8 tỷ đồng; Cổ phần đăng ký cổ đông chiến lược là hơn 29,7 tỷ đồng. Việc đăng ký mua cổ phần là hoàn toàn tự nguyện, dựa trên khả năng của từng cá nhân. Có trường hợp như anh Hoàn là công nhân nhà máy nước thị trấn Chờ- Yên Phong và chị Nhiên là nhân viên phòng Quản lý khách hàng đang ký mua số tiền là 1 tỷ đồng và nhiều người khác đăng ký mua đến vài trăm triệu đồng. Bên cạnh đó cũng có nhiều người lao động không có điều kiện mua rất ít hoặc chỉ mua cổ phần ưu đãi và cổ phần theo năm cam kết làm việc.

Chị Lưu Thị Thanh Hường- Nhân viên phòng Quản lý khách hàng cho biết: “Tôi được tham gia đầy đủ các cuộc họp mà công ty triệu tập để phổ biến và tuyên truyền về cổ phần hóa, cũng như tìm hiểu trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tôi hoàn toàn ủng hộ. Số tiền đăng ký mua cổ phần 100 triệu, tôi đã sẵn sàng đóng khi có yêu cầu.” Cùng quan điểm với nhiều người khác, anh Nguyễn Văn Tuyên, công nhân nhà máy nước Bắc Ninh chia sẻ: “Chúng tôi rất tin tưởng và ủng hộ phương án cổ phần hóa. Mua cổ phần là để người lao động được tham gia vào quản lý doanh nghiệp, tham gia vào phương án sản xuất kinh doanh của Công ty hằng năm, để Công ty có nguồn lực mở rộng sản xuất kinh doanh. Tôi tự nguyện đăng ký mua 150 triệu. Nếu ai không mua thì chỉ là công nhân lao động bình thường thôi”.

Làm việc với Ban lãnh đạo Công ty về những kết quả bước đầu trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp: Chủ trương của nhà nước là huy động các nguồn lực của xã hội, tạo điều kiện để người lao động tham gia mua cổ phần để khẳng định quyền làm chủ của mình sau khi doanh nghiệp cổ phần hóa. Chính vì vậy phần lớn cán bộ, công nhân viên công ty đều đăng ký mua cổ phần, tạo ra nguồn lực không nhỏ để đơn vị mở rộng sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên kết quả lớn nhất vẫn là sự đoàn kết, thống nhất của toàn Đảng bộ, công nhân viên và người lao động trong Công ty yên tâm, tin tưởng đã tạo ra khí thế lao động sản xuất trong toàn đơn vị.

Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng nước được Đoàn Công tác của thường trực HĐND Thành phố Bắc Ninh về làm việc kiểm tra tại Công ty ngày 30/08/2016 đánh giá cao. Gần đây nhất trong các tháng 7,8,9 năm 2016, Trung tâm y tế dự phòng Tỉnh Bắc Ninh đã lấy nhiều mẫu nước tại các nhà máy Công ty đang quản lý để kiểm tra. Kết quả cho thấy các chỉ tiêu đều đạt tiêu chuẩn cho phép của Bộ y tế. Không chỉ duy trì nâng cao chất lượng nguồn nước sạch, Công ty đã nỗ lực đẩy nhanh tiến độ các dự án cấp nước cho người dân. Điển hình là tuyến ống truyền tải D350 dọc QL38 cấp nước cho thành phố Bắc Ninh. Chỉ trong thời gian ngắn đơn vị đã hoàn thành 4500/6000m. Các khối lượng công việc khác hoàn thành 60%. Công ty phấn đấu hoàn thành dự án vào giữa tháng 11/2016 để đầu tháng 12/2016 cấp nước về thành phố Bắc Ninh, sớm hơn 1 tháng so với kế hoạch.

(Nguồn: Báo điện tử Bắc Ninh)