Tại sao nỗ lực thay đổi thường thất bại

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 15/05/2018

Ngày nay, do cơ chế thị trường mang tính chất cạnh tranh, các Công ty từ lớn đến nhỏ luôn cố gắng nỗ lực vươn lên để trở thành những nhà cạnh tranh với các đối thủ kinh doanh của mình. Các nỗ lực này đi theo nhiều cách: Quản lý chất lượng toàn diện, tái lập, lựa chọn quy mô thích hợp, tái cấu trúc, thay đổi văn hóa và thay đổi toàn bộ... Tuy nhiên, trong hầu hết tất cả các trường hợp, mục tiêu cơ bản đều giống nhau đó là tạo ra những thay đổi cơ bản trong cách thức hoạt động kinh doanh nhằm thích ứng với những thách thức mới của môi trường kinh doanh. Một số ít nỗ lực thay đổi này đã và đang rất thành công, một số lại hoàn toàn thất bại. Bài viết dưới đây đưa ra các bài học thực sự thú vị cho các nhà lãnh đạo, giải đáp câu hỏi: Tại sao các nỗ lực thay đổi thường thất bại?  

media.bizwebmedia.net/sites/76373/upload/documents/mpp02-544-r0601v_tai_sao_no_luc_thay_doi_hay_that_bai_(1)_(1)(1).pdf