CÁC CHỈ TIÊU CAM KẾT -CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP THOÁT NƯỚC BẮC NINH (21.03.2013)

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 15/05/2018
Thứ năm, 21/03/2013 -13:43'
   CÁC CHỈ TIÊU CAM KẾT -CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP THOÁT NƯỚC BẮC NINH
 

 

 

TT

NỘI DUNG

CHỈ TIÊU

1

Chất lượng nước đạt Quy chuẩn 01/Bộ Y tế

-Màu

-PH

-Độ đục

-Độ cứng

-Hàm lượng Nitrite/nitrate

-Hàm lượng Clo dư

-Hàm lượng sắt

-Hàm lượng Mangan

99%

100%

100%

95%

100%

100%

60%

100%

100%

2

Thông báo về kế hoạch cắt nước 12giờ trên ti vi và đài trước khi cắt tính từ khi thông báo

98%

3

Ngừng cấp nước theo kế hoạch (trung bình, giờ/ 1 lần cắt)

5 giờ

4

Ngừng cấp nước theo kế hoạch, khôi phục lại sau 5 giờ

96%

5

Trường hợp sự cố do vỡ ống, rò rỉ lớn (hoặc tắc ống) thông báo ngừng cấp nước và xử lý trong vòng 24h kể từ khi nhận được tin về sự cố

97%

6

Thời gian ngừng cấp nước để xử lý sự cố (trung bình giờ/ 1 lần cắt)

3 giờ

7

Ngừng cấp nước để xử lý sự cố khôi phục lại sau 3 giờ

95%

8

Số lần tối đa trong 1 năm ngừng cấp nước để sử lý sự cố (tính trên 100km đường ống chính)

3.1 lần/km

9

Đấu nối và lắp đặt đồng hồ mới trong vòng 8 ngày kể từ khi nhận đơn và sau khi khách hàng đã trả tiền lắp đặt

99%

10

Ghi chỉ số đồng hồ hàng tháng chu kỳ 30-33 ngày

99%

11

Sửa chữa hoặc thay thế đồng hồ hỏng trong vòng 48 giờ

99%

12

Chuyển vị trí đồng hồ trong vòng 5 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu

99%

13

Sửa chữa bảo dưỡng ống dịch vụ trong vòng 24 giờ

100%

14

Tiếp nhận và trả lời khiếu nại trong vòng 3 ngày kể từ khi nhận được thắc mắc hoặc khiếu nại

100%

15

Giải quyết khiếu nại trong vòng 3 ngày kể từ khi nhận được thông báo

95%