Vũ hữu tân - phó chủ tịch hđqt, tổng giám đốc - đăng ký bán 2.707.533 cp

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 03/08/2020