Vũ hữu tân - phó chủ tịch hđqt, tổng giám đốc - đã bán 2.707.533 cp

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 24/08/2020