Văn bản đồng ý thực hiện dự án xử lý nước thải phi tập trung tại xã Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh (10/3)

Admin 15/05/2018

Ngày 26/12/2013 công ty Aquatech đã có thư gửi UBND Tỉnh Bắc Ninh Yêu cầu về sự hợp tác cho dự án thí điểm của JICA tại thôn Mồ, xã Khắc Niệm thành phố Bắc Ninh(trong khuôn khổ Dự án xử lý nước thải làng nghề dựa trên ứng dụng vật liệu Jarikko sản xuất tại Nhật Bản) nội dung thư như sau:

Như nội dung chương trình mà đại diện Aquatech và Giáo sư Shunji Eto đã báo cáo với UBND tỉnh Bắc Ninh trong tháng 9 năm 2013 tại Văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh, theo đó chúng tôi đã thực hiện một dây truyền xử lý nước thải dưới dạng mô hình thí nghiệm sử dụng vật liệu Jarikko tại Nhà máy xử lý nước thải thành phố Bắc Ninh và bắt đầu hoạt động từ ngày 1 tháng 11 năm 2013.

 Bên cạnh đó với sự giúp đỡ của giáo sư Hạ - Trường Đại học Xây dựng Hà Nội và ông Hiệp – Chủ tịch công ty Cấp thoát nước Bắc Ninh, công ty Aquatech đang thực hiện một nghiên cứu về môi trường Làng nghề tại Bắc Ninh, những nơi có thể áp dụng dây chuyến sử lý nước thải sử dụng vật liệu Jarikko nhằm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm bởi nước thải phát sinh bởi quá trình sản xuất và sinh hoạt của các khu vực này, các kết quả của mô hình bày đã được nêu tại cuộc họp với Lãnh đạo Sớ khoa học công nghệ tỉnh Bắc Ninh vào 9h sáng ngày 27/12/2013 .

Dựa trên việc vận hành thành công trạm xử lý Jarikko quy mô nhỏ (xem bản đính kèm kết quả phân tích chất lượng nước), Aquatech muốn áp dụng một dự án thí điểm mới tài trợ bởi JICA cho phép vận hành một trạm thí điểm lớn hơn tại Thôn Mỗ, Xã Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh.

Do vậy, Aquatech muốn có sự nhất trí hợp tác của UBND tỉnh Bắc ninh và các Sở ban nghành trong tỉnh cho dự án thí điểm của JICA tại thôn Mồ, xã Khắc Niệm (với kinh phí thực hiện 1 triệu USD được cấp hoàn toàn từ phía Nhật ).

Kế hoạch thực hiện như sau :

Tháng 9- 2014

Ký kết thỏa thuận dự án giữa Aquatech, tỉnh Bắc Ninh và JICA.

Tháng 10.2014 đến tháng 11.2014

Thiết kế chi tiết

Tháng 12.2014 đến tháng 3. 2015

Thi công xây dựng trạm xử lý Jarikko

Tháng 4. 2015 đến tháng 3.2016

Vận hành dự án thí điểm

 

Việc thực hiện thành công Dự án xử lý tại thôn Mỗ có thể dẫn đến thực hiện một dự án tài trợ ODA bởi chính phủ Nhật Bản cho các trạm sử lý nước thải tại tỉnh Bắc Ninh (dự kiến trên 10triệu USD) trong một vài năm tới, và với triển vọng này Aquatech cũng sẽ dự kiến chuyển giao công nghệ cho việc sản xuất Jarikko tại Việt nam .Với ưu điểm là vận hành đơn giản, chi phí vận hành thấp, vật liệu sử dụng có nguồn gốc hoàn toàn tự nhiên và có thời gian sử dụng lâu bền (từ 20-40 năm), mô hình xử lý nước thải nêu trên sẽ là lựa chọn tốt cho việc cải thiện môi trường cho các làng nghệ của Tỉnh Bắc ninh .

Đính kèm 1: Kết quả phân tích chất lượng nước

Ngày 16.12.2013(Giai đoạn kiểm tra8.12.2013 đến 12.12.2013

 

 

đầu vào

0m

5m

10m

Đầu ra

pH

7.38

7.46

7.65

7.84

7.83

DO

1.05

8.57

9.51

9.56

9.17

Temp.

13.5

13.3

12.8

12.7

12.8

BOD

 

       

COD

60.8

36

-

-

33

SS

45

42

-

-

14


 Ngày 24/01/2014 UBND tỉnh Bắc ninh đã ra công văn số 190/UBND-NN.TN về việc triển khai dự án thí điểm xử lý nước thải làng nghề của JICA, tại thôn Mồ, xã Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh có nội dung như sau:

Đồng ý cho công ty Aquatech triển khai dự án thí điểm xử lý nước thải làng nghề của JICA, tại thôn Mồ, xã Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Giao sở Tài nguyên môi trường chủ trì phối hợp với Sở khoa học và công nghệ, công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Ninh và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với công ty Aquatech tiến hành triển khai dự án đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

(Nguyễn Văn Thái- Trợ lý dự án)