Tổng hợp các phóng sự của Truyền hình Bắc Ninh về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nước sạch Bắc Ninh

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 02/11/2022

Các phòng sự về Công ty CP nước sạch Bắc Ninh