Thông tin về dự án cấp nước sạch cho thôn Ngăm Lương, Ngọc Tỉnh- xã Lãng Ngâm - huyện Gia Bình (4/12)

Admin 15/05/2018
 

1. Thông tin dự án

Dự án cấp nước sạch cho thôn Ngọc Tỉnh và Ngăm Lương, xã Lãng Ngâm huyện Gia Bình lấy nguồn nước sạch từ Trạm cấp nước thị trấn Gia Bình được đầu tư xây dựng theo hình thức “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Theo đó Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Ninh đầu tư phần công nghệ đường ống với mức đầu tư 1,8 tỷ đồng, Nhân dân hai thôn Ngọc Tỉnh và Ngăm Lương đóng góp đầu tư phần xây dựng với mức đầu tư 1,6 tỷ đồng.

 

2. Mục tiêu dự án

- Mục tiêu dự án: Cấp nước sạch cho 790 hộ dân thôn Ngọc Tỉnh và Ngăm Lương, tương ứng với lượng tiêu thụ nước sạch khoảng 316 m3/ngđ, giải quyết được các vấn đề về nước sạch cho cộng đồng dân cư, cải thiện môi trường và giảm tình trạng sử dụng nước kém chất lượng, giảm nguy cơ bệnh tật do nước kém chất lượng gây ra, dự án đã đóng góp tích cực vào việc nâng cao sức khỏe cộng đồng, giảm các chi phí khám chữa bệnh, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển

3. Qui mô dự án

- Lắp đặt hệ thống đường ống cấp nước sạch cho thôn Ngọc Tỉnh và Ngăm Lương với tổng chiều dài tuyến ống 12.288 m bao gồm các loại ống sau:

STT

Loại ống

Chiều dài ống

Đơn vị

1

Ống uPVC D110

921

m

2

ống hdpe d75

91

m

3

ống hdpe d63

394

m

4

ống hdpe d50

1.567

m

5

ống hdpe d32

327

m