THÔNG BÁO CỦA TỔ CHỨC QUACERT VỀ VIỆC ĐÁNH GIA ISO 9001 : 2008 (3/9)

Admin 15/05/2018
THÔNG BÁO CỦA TỔ CHỨC QUACERT VỀ VIỆC ĐÁNH GIA ISO 9001 : 2008
 

 Ngày 13 tháng 2 năm 2012 Trung tâm chứng nhận phù hợp QUACERT đã gửi thông báo tới Công Ty TNHH Một Thành Viên Cấp Thoát Nước Bắc Ninh về việc đánh giá giám sát việc sản xuất và cung cấp nước sinh hoạt phù hợp với tiêu chuẩn: ISO 9001 : 2008 lần 2. Trung tâm QUACERT nhận thấy Công ty TNHH Một Thành Viên Bắc Ninh vẫn tiếp tục duy trì được hệ thống quản lý chất lượng tuân thủ theo các yêu cầu của tiêu chuẩn: : ISO 9001 : 2008