THÁO DỠ DI CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT THÀNH CÔNG TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI THÍ ĐIỂM TẠI NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI THÀNH PHỐ BẮC NINH

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 15/05/2018

            Công tác tháo dỡ, vận chuyển và lắp đặt trạm XLNT thí điểm tại Đại Lâm về Nhà máy xử lý nước thải được khởi động từ ngày 13/11/2014. Mục đích của việc di dời và lắp đặt lại dây truyền này là để xử lý nước rỉ bùn từ hệ thống thoát nước tập kết tại Nhà máy xử lý nước thải Thành phố Bắc ninh. Bên cạnh đó đây là mô hình thí nghiệm thứ hai nhằm tạo lấy kết quả đối chứng với kết quả xử lý của Nhà máy xử lý nước thải tập trung, qua đó có thể điều chỉnh các thông số cần thiết, nâng cao hiệu quả, giảm ô nhiễm của nước thải sau xử lý từ Nhà máy xử lý nước thải Thành phố.

      Dưới đây là bảng tóm tắt quá trình tháo dỡ và lắp đặt thành công trạm thí điểm:

            1. Vệ sinh trước khi tháo dỡ

   

              Tham gia tháo dỡ, vận chuyển và lắp đặt có các phòng ban Công ty, được phân công cụ thể: Xí nghiệp Quản lý nước thải có trách nhiệm vệ sinh trước khi tháo dỡ, bảo quản trang thiết bị, chuẩn bị hạ tầng phục vụ lắp đặt tại nhà máy xử lý nước thải. Phân xưởng cơ điện chịu trách nhiệm tháo dỡ và lắp đặt hoàn thiện. Phòng Hồ sơ và quản lý tài sản kiểm đếm, đánh dấu thiết bị, tiếp quản phần mềm kiểm soát hệ thống, kiểm tra hệ thống điện, lưu trữ hồ sơ liên quan, Phòng tổ chức hành chính bố trí phương tiện vận chuyển trạm, liên hệ địa phương trong quá trình tháo dỡ, vận chuyển, dịch tài liệu liên quan.

              2. Tháo dỡ và vận chuyển

                Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 14/11/2014 đến ngày 2/12/2014. Với sự chủ trì của Lãnh đạo công ty, các phòng ban Công ty đã xây dựng các phương án tháo dỡ vận chuyển và lắp đặt hiệu quả dựa trên những kinh nghiệm sẵn có cũng như các điều kiện thực tế tại hiện trường, toàn bộ quá trình thực hiện đã được diễn ra một cách  nhịp nhàng, vượt tiến độ đề ra, an toàn cho người và thiết bị.

                3. Tập kêt và lắp dựng

                4. Chạy thử thành công toàn bộ hệ thống theo chế độ tự động đã cài đặt sẵn

         Việc tiếp nhận thành công trạm xử lý nước thải của Cộng hòa Liên bang Đức đặt thử nghiệm tại làng nghề Đại Lâm là một bài học thực hành  quan trọng cho công tác khảo sát lập kế hoạch cũng như phối hợp chuyên môn của các phòng ban liên quan, đặc biệt là lần đầu tiên một hệ thống phức tạp yêu cầu chuyên môn cao được các đơn vị tự tổ chức thực hiện và vận hành hoạt động cơ bản đạt được các yêu cầu ban đầu.

           Hệ thống xử lý nước thải này là một mô hình thử nghiệm với những kiến thức chuyên sâu về xử lý nước thải, rác thải sinh hoạt kết hợp với thu khí ga tạo ra từ quá trình lên men yếm khí, nó còn có thể được sử dụng như một ví dụ minh họa cho cơ sở lý thuyết trong việc triển khai mô hình xử lý nước thải phi tập trung của nước thải sinh hoạt nói chung cũng như nước thải và chất thải rắn của các làng nghề nói riêng của Tỉnh Bắc Ninh.    

(Trương Văn Đại- Phó giám đốc NMXLNT)