Quyết định v/v ban hành quy chế công bố thông tin

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 13/01/2021

Quý Cổ đông có thể tải tài liệu Tại đây