Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 28/04/2020