QUY TRÌNH LẮP NƯỚC (21/9)

Admin 15/05/2018

QUY TRÌNH LẮP NƯỚC

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP THOÁT NƯỚC

BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tư do -Hạnh phúc

 

 

 

Mã hiệu: QT01- QLKH

NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT ĐƠN LẮP ĐẶT NƯỚC

Ban hành theo quyết định số 412/QĐ-CTN ngày 6/7/2010

 

1. Mục đích

Quy định tuần tự, yêu cầu hồ sơ và trách nhiệm trong việc tiếp nhận, giải quyết đơn lắp nước, đáp ứng tốt nhất yêu cầu của khách hàng và phù hợp với khả năng cung cấp của Công ty.

2. Nội dung. (sơ đồ khối)

 

2.1 Hướng dẫn viết hoặc tiếp nhận đơn đề nghị lắp nước.

 Khách hàng có chứng minh thư, có giấy tờ đất, hộ khẩu chính thức (không phải dạng tự tách hộ tùy tiện) gắn liền với địa điểm đề nghị lắp đặt, nếu có như cầu lắp nước sẽ tự viết/được hướng dẫn viết đơn đề nghị theo BM01-QT01-QLKH. Bộ phận QLKH nhận đơn hợp lệ vào tất cả các ngày làm việc.

2.2 Xét đơn đủ điều kiện xem xét lắp nước.(Không quá 0,5 ngày)

1)     Căn cứ khu vực, địa điểm cụ thể có liên quan mạng cấp nước hiện có, căn cứ tính hợp pháp giấy tờ đất, hộ khẩu và nhu cầu sử dụng nước của người nộp đơn, trưởng phòng QLKH xem xét. Nếu đủ điều kiện, trình lãnh đạo duyệt đơn. Nếu từ chối phải ghi rõ lý do vào phần cuối của đơn.

2)     Bàn giao đơn cho Phòng Kế hoạch kỹ thuật.

2.3 Khảo sát lắp đặt (Không quá 7 ngày)

1)     Bộ phận kế hoạch phòng KHKT vào sổ theo dõi khách hàng

2)     Chuyển đơn cho tổ lắp đặt

3)     Tổ lắp đặt  liên hệ, thông báo với khách hàng thời điểm khảo sát.

4)     Khảo sát, vẽ sơ đồ đấu nối và lập bảng danh mục vật tư cần sử dụng, tổng chi phí nhân công, vât tư.(Trường hợp không thể lắp đặt, tổ trưởng ghi rõ lý do- trả hồ sơ cho phòng KHKT chuyển Phòng QLKH, trả khách hàng).

5)     Trưởng phòng KHKT duyệt phương án/ đơn giá

6)     Tổ lắp đặt tiến hành thi công

7)     Nghiệm thu, ký nhận hồ sơ hoàn công với khách hàng và/hoặc có sự giám sát của cán bộ phòng KHKT.

8)     Phòng KHKT bàn giao danh sách khách hàng đã lắp đặt cho phòng QLKH trên cơ sở đã được lãnh đạo phê duyệt, đồng thời chuyển hồ sơ kỹ thuật để phòng quản lý mạng cập nhật vào mạng.

2.4 Ký hợp đồng- quản lý khách hàng ( không qúa 15 ngày)

Phòng QLKH lập hợp đồng

Phòng QLKH giao bổ sung danh sách khách hàng cho cán bộ quản lý khách hàng để ký hợp đồng (Khách hàng đến công ty hoặc phải chủ động tìm khách hàng để ký hợp đồng), trình lãnh đạo ký/lấy số hợp đồng/Vào mã quản lý khách hàng.

Lập, cập nhật danh sách khách đã có hợp đồng vào sổ theo dõi khách hàng

3. Lưu hồ sơ.

-         Phòng QLKH lưu Hợp đồng/sổ theo dõi khách hàng.

-         Phòng KHKT lưu Đơn- Hồ sơ khảo sát-Biên bản hoàn công.

-         Phòng quản lý mạng lưu bản copy sơ đồ đấu nối.

http://capthoatnuocbacninh.vn/images/Donmacnuoc.doc