Quy mô và các thông số kỹ thuật của hệ thống thoát nước trong khuôn khỏ dự án ODA-Đức (4/9)

Admin 15/05/2018

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ GÓI THẦU:

Tên Gói thầu: Xây dựng hệ thống thoát nước thành phố Bắc Ninh.

Địa điểm xây dựng: Thành phố Bắc Ninh.

Tổng giá trị 10.078.207 euro, trong đó: Sử dụng nguồn vốn vay ODA ưu đãi của Ngân hàng tái thiết CHLB Đức là 70%, 30% còn lại sử dụng nguồn vốn đối ứng trong nước.

Quy mô: Cải tạo và xây dựng mới hệ thống thoát nước thành phố Bắc Ninh tổng chiều dài 39km đường ống các loại.

II. QUY MÔ VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA CÁC TRẠM BƠM

Dự án thoát nước thành phố Bắc Ninh được xây dựng ngoài việc giải quyết tình trạng úng ngập cho thành phố, còn giải quyết việc thu gom nước thải từ các hộ gia đình đấu nối với hệ thống thoát nước trong khu vực thành phố để đưa vào Nhà máy xử lý nhằm giảm bớt tình trạng ô nhiễm môi trường do nguồn nước thải.

III. CÁC KHU VỰC THOÁT NƯỚC TRONG DỰ ÁN

Trên hệ thống mạng lưới thoát nước thành phố Bắc ninh có 4 trạm bơm nước thải và 2 trạm bơm tiêu nước. Các trạm bơm nước thải thu gom nước thải từ hệ thống mạng lưới và được bơm về Nhà máy xử lý nước thải để xử lý (Được xây dựng tại xã Kim Chân) và 2 trạm bơm tiêu nước mưa bơm ra hai hồ điều hòa Văn Miếu (phía Tây), Phúc Ninh (phía Đông). Với vị trí, công suất và phạm vi thu gom của từng trạm như sau: