Nước đóng bình của Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh đã được đăng ký nhãn hiệu với cục sở hữu trí tuệ

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 15/05/2018

     Nước đóng bình nhãn hiệu: "Nước uống tinh khiết Đại Hải" của Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh được sản xuất tại Nhà máy cấp nước Phố Mới đạt các chỉ tiêu về chất lượng, áp dụng theo quy chuẩn Việt Nam: QCVN 6-1: 2010/BYT.              Nước được sản xuất trên dây chuyền tự động tiên tiến nhất được nhập khẩu từ Mỹ. Nước uống đóng bình đã được đăng ký nhãn hiệu với cục sở hữu trí tuệ- Bộ khoa học công nghệ đảm bảo các tiêu chuẩn của Bộ Y tế.