Mô hình cơ cấu tổ chức quản lý Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Ninh

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 15/05/2018