Mô hình cơ cấu tổ chức quản lý công ty tnhh một thành viên cấp thoát nước bắc ninh

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 15/05/2018