Khánh thành nhà máy nước sạch Sông Cầu

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 15/05/2018
Ngày 28 – 8, tại xã Hòa Long (thành phố Bắc Ninh), Công ty cổ phần cấp nước sông Cầu khánh thành Nhà máy nước sạch sông Cầu. Đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường cùng các đại biểu cắt băng khánh thành nhà máy.

Chính thức triển khai thi công từ tháng 1 – 2014, nhà máy nước có công suất thiết kế giai đoạn 1 là 4.000 m3 / ngày đêm (giai đoạn II- năm 2016 là 9.500m3/ ngày đêm), tổng kinh phí đầu tư xây dựng hơn 32 tỷ đồng. Nhà đầu tư là Công ty cổ phần nước Sông Cầu theo hình thức xây dựng - vận hành - sở hữu. Nhà máy bao gồm các hạng mục: nhà điều hành, trạm bơm, nhà hóa chất, cụm xử lý lắng lọc hợp khối, bể chứa nước sạch, khu xử lý và các hạng mục công trình phụ trợ...

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của nhà đầu tư; tinh thần trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân xã Hòa Long, các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai dự án. Việc hoàn thành và đưa vào vận hành nhà máy nước sông Cầu có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo cung cấp nước sạch bổ sung cho người dân thành phố, cải thiện môi trường…

 Để vận hành hiệu quả nhà máy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Nhà đầu tư cần ổn định bộ máy tổ chức, hoàn thiện các công việc còn lại và xây dựng kế hoạch chi tiết bảo đảm nhà máy vận hành liên tục ổn định. Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Ninh khẩn trương hoàn thành thi công lắp đặt các tuyến liên kết, điểm đấu nối để tiếp nhận nguồn nước bổ sung vào mạng lưới thành phố; chủ động phối hợp với nhà đầu tư có những biện pháp giám sát đảm bảo chất lượng nguồn nước; đẩy nhanh việc đầu tư xây dựng mở rộng các tuyến ống truyền tải. Các sở ngành liên quan, UBND thành phố tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư sớm ổn định sản xuất; giải quyết kịp thời những ưu đãi đầu tư của dự án theo quy định, tiếp tục thu hút khai thác các dự án đầu tư theo mô hình này, nhất là ở các huyện...

Một số hình ảnh tại buổi lễ khánh thành nhà máy nước sông Cầu: