Khánh thành nhà máy cấp nước thị trấn Chờ, huyện Yên Phong (25/6)

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 15/05/2018

Ngày 20/6/2014 Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Ninh tổ chức khánh thành nhà máy nước thị trấn Chờ (Yên Phong). Tới dự có các đồng chí đại diện UBND Tỉnh, đại diện các sở ban ngành có liên quan, đại diện UBND huyện Yên Phong, đại diện các thôn xã trong phạm vi dự án và CBCNV công ty.

Hệ thống cấp nước đô thị thị trấn Chờ- huyện Yên Phong- tỉnh Bắc Ninh thuộc Dự án Phát triển cấp nước đô thị Việt Nam sử dụng nguồn vốn vay ODA của Ngân hàng Thế giới (WB). Tổng mức đầu tư dự án sau khi điều chỉnh cho giai đoạn 1 là: 35.836.987.000 đồng. Địa điểm xây dựng Nhà máy tại xã Tam Giang (xây dựng trạm bơm nước thô, tuyến ống nước thô); tại thị trấn Chờ (xây dựng trạm xử lý nước, mạng đường ống cấp nước).

Quy mô dự án đạt công suất giai đoạn 1 là 3.000 m3/ngđ, giai đoạn 2 là 6.000 m3/ngđ, bước đầu cấp nước cho khoảng 3.200 hộ. Với mục tiêu cung cấp nước sạch cho nhân dân thị trấn Chờ và các vùng lân cận, tạo điều kiện nâng cao sức khỏe cho người dân, cải thiện môi trường, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Thời gian thực hiện thi công: Từ tháng 12/2010 đến tháng 5/2014.

 Một số hình ảnh trong ngày khánh thành