Hướng dẫn cách tra cứu Hóa đơn điện tử

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 02/04/2019

Hướng dẫn khách hàng tra cứu hóa đơn điện tử

Website: http://nuocsachbacninh.vn/ 

Tên đăng nhập/mật khẩu:<Mã khách hàng>/<Mật khẩu>. Tạm thời mật khẩu của khách hàng là: bn12345

1. Xem hóa đơn của khách hàng

Bước 1: Khách hàng truy cập vào site: http://nuocsachbacninh.vn/, sau đó kích chọn “HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ NƯỚC”.

Bước 2: Nhập “Tên đăng nhập/mật khẩu” để vào trang cá nhân của khách hàng. Tên đăng nhập là mã khách hàng, mật khẩu là mật khẩu mặc định.

*Lưu ý: Khách hàng có thể đổi mật khẩu mặc định của khách hàng theo hướng dẫn ở mục 2

Bước 2: Kích nút “Tra cứu hóa đơn” để ra trang có chức năng xem chi tiết hóa đơn.

*Lưu ý: Khách hàng chưa thanh toán thì cột “số hóa đơn” của khách hàng sẽ chưa có số hóa đơn. Khi khách hàng thanh toán thì hóa đơn của khách hàng sẽ có số và trạng thái hóa đơn sẽ là “đã thanh toán”

2. Thay đổi mật khẩu mặc định của khách hàng

Bước 1: Khách hàng truy cập vào site: http://nuocsachbacninh.vn/, sau đó kích chọn “HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ NƯỚC”.

Bước 2: Nhập “Tên đăng nhập/mật khẩu” để vào trang cá nhân của khách hàng. Tên đăng nhập là mã khách hàng, mật khẩu là mật khẩu của khách hàng hoặc mật khẩu mặc định nếu khách hàng chưa đổi mật khẩu lần nào.

Bước 3: Kích chọn “Thông tin khách hàng” để ra trang có chức năng đổi mật khẩu khách hàng

Bước 4: Khách hàng nhập mật khẩu mới và kích nút “Cập nhật” để đổi mật khẩu.