Hội thảo quản lý và kiểm soát ô nhiễm nước tại Bắc Ninh

Admin 15/05/2018

Ngày 29/8, Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh (Sở Tài nguyên và Môi trường) phối hợp cùng Liên minh Nước sạch, Trung tâm nghiên cứu Môi trường và cộng đồng (Hà Nội) tổ chức hội thảo quản lý và kiểm soát ô nhiễm nước. Tham dự có đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh: Sơn La, Ninh Bình. Hưng Yên, Hải Dương, Vĩnh Phúc; phòng tài nguyên các huyện, thành phố và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

 

 
Tại hội thảo các đại biểu được giới thiệu về kinh nghiệm xây dựng và thực thi Luật Kiểm soát ô nhiễm nước của một số quốc gia; dự thảo Nghị định về quản lý chất thải và phế liệu; những khó khăn trong việc thực thi các quy định về quản lý nước thải tại các địa phương. Từ những nội dung trên, đại biểu đã chia thành 3 tiểu ban để thảo luận các vấn đề: những vướng mắc khi thực thi các quy định hiện hành quản lý và kiểm soát nước thải; khó khăn và lỗ hổng trong việc triển khai các quy định về nước thải đối với doanh nghiệp địa phương; giám sát và báo cáo về ô nhiễm chất lượng nước với sự tham gia của cộng đồng.
 
Kết thúc hội thảo, các tổ thảo luận đã đưa ra các khuyến nghị trong đó tập trung vào việc: xây dựng cơ sở pháp lý và khoa học cho việc hoàn thiện các quy định về kiểm soát ô nhiễm nước; khuyến khích cộng đồng và các bên liên quan tham gia kiểm soát và ngăn ngừa ô nhiễm nước…
Nguồn: Báo Bắc Ninh Ngày 03.09.2014