Hội nghị tuyên truyền chủ trương, chính sách quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động khi thực hiện cổ phần hóa Công ty

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 15/05/2018

Ngày 15 tháng 5 năm 2015, Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền chủ trương, chính sách quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động khi thực hiện cổ phần hóa Công ty. Để triển khai thực hiện cổ phần hóa Công ty theo quy định, Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Ninh đã thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa, tổ giúp việc qua quá trình triển khai, đến nay các nội dung cổ phần hóa đã bám sát nội dung đã đề ra.

Tham dự hội nghị có Đ/c Phạm Khắc Nam- Đại diện Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh. Các Đ/c là đại diện của Sở LĐ TBXH, Sở xây dựng, Sở Tài chính, Cục thuế Tỉnh, đại diện Công ty cổ phần Quốc tế hoàng gia là đơn vị tư vấn, lãnh đạo Công ty và 396/431CBCNV Công ty (Đạt 92%).

Tại hội nghị, đại diện Công ty cổ phần chứng khoán quốc tế Hoàng Gia là đơn vị tư vấn đã phổ biến chính sách cho người lao động khi cổ phần hóa: Tiến độ cổ phần hóa, chính sách cho người lao động khi cổ phần hóa: Chính sách mua cổ phần với giá ưu đãi theo thời gian làm việc thực tế tại khu vực nhà nước; Chính sách mua thêm cổ phần theo thời gian cam kết làm việc tại Công ty cổ phần; Trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc; chế độ đối với lao động dôi dư; Phổ biến đơn đăng ký mua cổ phần theo thời gian cam kết làm việc tại Công ty cổ phần; Phổ biến mẫu đơn xin nghỉ việc.

Đ/c Đinh Quang Hiệp- Chủ trì hội nghị trả lời câu hỏi của người lao động

Đ/c Nguyễn Mậu Nghìn phát biểu tại Hội nghị

 Hội nghị đã diễn ra một cách cởi mở với nhiều vấn đề được người lao động đặt ra. Có tổng số 21 câu hỏi được đặt ra xoay quanh các vấn đề: Chế độ ưu đãi đối với người nghỉ hưu trước tuổi; chế độ hưu trí; chuyển nhượng cổ phần; mua, bán cổ phần với giá ưu đãi; thời gian lao động cam kết; tiền lương trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm; Chia số dư bằng tiền của quỹ khen thưởng phúc lợi


 

            Đội ngũ tư vấn và Ban lãnh đạo công ty đã trở lời những thắc mắc của CBCNV. Qua đó hầu hết CBCNV đã nắm được chính sách của trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc và chế độ đối với lao động dôi dư, chính sách mua cổ phần với giá ưu đãi theo thời gian làm việc thực tế tại khu vực nhà nước và chính sách mua thêm cổ phần theo thời gian cam kết làm việc tại Công ty cổ phần…Tại hội nghị đã cùng nhau thống nhất tiêu chí người lao động được coi là chuyên gia giỏi, thống nhất tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược.

Sau một ngày làm việc tập trung, sôi nổi với các ý kiến của các đại biểu tham dự, Hội nghị đã thành công tốt đẹp, 100% đại biểu dự đã thống nhất với nội dung nghị quyết .

(Hạ Thị Vân Anh- Phòng TCHC)