Hội nghị đại biểu Người lao động Công ty TNHH một thành viên CTN Bắc Ninh Năm 2015

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 15/05/2018

Như là một sự kiện thường niên, ngày 30 tháng 1 năm 2015 Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Bắc Ninh đã tổ chức hội nghị đại biểu Người lao động năm 2015, đây là dịp để tập thể người lao động và Ban lãnh đạo đơn vị điểm lại những kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đánh giá những thành công cũng như những hạn chế và yếu điểm trong công tác lãnh đạo quản lý và điều hành doanh nghiệp của Ban giám đốc cũng như bộ máy quản lý của Công ty.

Đến dự hội nghị, ngoài hơn 200 đại biểu đại diện cho 418 CBCNV trong toàn Công ty  còn có đại diện các đơn vị: Sở xây dựng và Công đoàn nghành xây dựng, Chính quyền và các phòng ban chuyên môn Thành phố Bắc ninh, Sở tài chính, Cục thuế Tỉnh, Phòng an ninh kinh tế, phòng cảnh sát kinh tế- Công an tỉnh Bắc Ninh.

Các thành phần chủ chủ chốt của doanh nghiệp bao gồm: Đại diện Ban giám đốc - đại diện cho Bên sử dụng lao động, ban chấp hành Công đoàn – Đại diện cho tập thể Người lao động Công ty cùng các phòng chuyên môn tham dự.

Hội nghị đã được nghe Đ/c Trần Đại Hải- Phó Giám đốc Công ty báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của Công ty, báo cáo kết quả thảo luận tại các đơn vị cơ sở với hơn 20 ý kiến tham gia đóng góp tập trung vào các nội dung như nâng cao điều kiện làm việc cho Người lao động, việc phát huy các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, việc đào tạo chuyên môn cho cán bộ công nhân viên, và đặc biệt công tác mở rộng sản xuất tạo công ăn việc làm cho khối công nhân xây lắp trong điều kiện khó khăn về đầu tư xây lắp và vấn đề nợ tồn đọng trong xây dựng cơ bản.

     Với sự nỗ lực của tập thể CBCNV công ty, năm 2014 đã kết thúc với những sự kiện nổi bật là: Nhà máy nước thị trấn Chờ -Yên phong đã bắt đầu đi vào hoạt động; Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải Thành phố Bắc ninh hoàn thành toàn bộ và được Ngân hàng tái thiết Đức ký biên bản kết thúc dự án; Nhà máy nước Sông cầu bắt đầu cung cấp nước cho Thành phố Bắc ninh…Bên cạnh đó trong năm 2014 đời sống cán bộ công nhân viên công ty ổn định, các chế độ đối với người lao động được giải quyết thỏa đáng, phù hợp với các chính sách hiện hành của Nhà nước; Người lao động được tổ chức tham quan nghỉ mát bằng kinh phí công đoàn, trong năm Công ty cũng tổ chức các khóa đào tạo về chống thất thoát nước (Bằng phương pháp loại trừ dần), về hệ thống quản lý ISO, về kiểm soát xả thải gián tiếp và kiểm soát chất lượng nước thải…Trong năm các đoàn viên công đoàn cũng được tham gia các khóa đào tạo về an toàn lao động, sơ cấp cứu trong các trường hợp khẩn cấp cũng như các biện pháp phòng chống thương tích và tai nạn khi tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh.                      

  Các kết quả trong công tác sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Bắc ninh đạt được thể hiện ở những số liệu sau:

Tên chỉ tiêu

Đơn vị

Kế hoạch

2014

Thực hiện

2014

Tỷ lệ

hoàn thành

Ghi chú

Số khách hàng

46 000

49 471

  107.5%

Tương  đương 250 000  người dân được cấp nước 

Doanh thu

Tỷ VNĐ

108

123.3

  114.2%

 

Thu nhập bình quân

trVNĐ

6.2

6.35

  102.4%

 

Đóng góp khác

trVNĐ

-

214

 

 

Nộp ngân sách

Tỷ VNĐ

10.1

16.05

  158.9%

 

Thất thoát nước

%

<18

16

   89%

Giảm  được 2% thất thoát

Một số hình ảnh diễn biến hội nghị :

            Kết thúc chương trình  hội nghị người lao động, các đại biểu và các bên liên quan đã thống nhất những định hướng lớn cho năm 2015 là:

- Áp dụng triệt để hệ thống quản lý ISO 9001-2000 vào tất cả các hoạt động chính của Công ty  thông qua xây dựng và hoàn thiện các qui trình tác nghiệp chuẩn.

- Đổi mới công tác quản lý chất lượng nước (Nước thải và nước cấp), tối ưu hóa mạng lưới cấp nước và thoát nước nhằm nâng cao hiệu quả thu gom thoát nước cũng như phân phối nước cấp.- Tiến hành khoán các chỉ tiêu hoạt động (chỉ số tiêu thụ điện, hoá chất, tỷ lệ thất thoát ..) cho các nhà máy cấp nước gắn với tiền lương và tiền thưởng.

      - Tiếp tục cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động theo hướng an toàn và tiện dụng.