Giới thiệu chung về công ty (08/08)

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 15/05/2018
 

Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Bắc Ninh là môt doanh nghiệp nhà nước,ngành nghề kinh doanh theo giấy chứng nhân đăng ký kinh doanh số: 21.04.000013 ngày 29/12/2006 do sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp gồm: Sản xuất và kinh doanh nước sạch; quản lý vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải đô thị và khu công nghiệp; xây dựng các công trình cấp thoát nước; điện cao hạ thế, các công trình dân dụng, công nghiệp, công trình hạ tầng đô thị, công trình thủy lợi, đường giao thông, kinh doanh vật tư thiết bị ngành nước, kinh doanh bất động sản.

Tên công ty: Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Bắc Ninh

 

 

 

                  

Tên tiếng Anh: Bac Ninh Water Supply and Sewerage Co, Ltd

Địa chỉ giao dịch: Số 57 Đường Ngô Gia Tự - Phường Thị Cầu – TP.Bắc Ninh

Điện thoại: 0241.3824369;3850962;3820500;3825358; 3820173

Fax: 0241.3822708

Emailbn-wssc@hn.vnn.vn

Tài khoản số: 102010000231837 tại ngân hàng Công thương Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300108311

Vốn điều lệ:107.184.000.000đ

Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Bắc Ninh là môt doanh nghiệp nhà nước, ngành nghề kinh doanh theo giấy chứng nhân đăng ký kinh doanh số: 21.04.000013 ngày 29/12/2006 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp gồm: Sản xuất kinh doanh nước sạch; Xây dựng các công trình cấp thoát nước; Xây lắp hệ thống điện cao hạ thế đến 35KV; Xây dựng nhà dân dụng và công nghiệp; Xây dựng các công trình hạ tầng đô thị; Xây dựng kênh mương, trạm bơm, đường giao thông nông thôn; Xây dựng đường nông thôn nội tỉnh; Kinh doanh vật tư thiết bị ngành cấp thoát nước; Kinh doanh bất động sản; Quản lý, vận hành hệ thống thoát nước và sở lý nước thải đô thị và khu công nghiệp; Thiết kế các công trình cấp thoát nước có lưu lượng < 15.000 m3/ngày đêm; Thiết kế kết cấu các công trình: thuỷ nông đến cấp III; đê kè đến cấp II; hồ chứa và đập đến cấp IV; Thiết kế kết cấu các công trình dân dụng và công nghiệp đến cấp III.

Một số hình ảnh các nhà máy trực thuộc công ty

Thực hiện dịch vụ công ích

Quản lý vận hành nạo vét bảo dưỡng và khai thác hệ thống đường ống thoát nước.Trong đó:

Cống hộp: 16.332 mét;
Cống ngầm các loại 110.587 mét;
Hố ga các loại: 4.801;
Mương cuối nguồn: 1.897 mét