Dự án đầu tư xây dựng nhà máy nước Sông Cầu công suất giai đoạn 1: 4.000 m3/ngày đêm (21/2)

Admin 15/05/2018

I.      Thông tin về Dự án:

1.     Tên dự án: Đầu tư xây dựng nhà máy nước Sông Cầu, công suất 9.500 m3/ngày đêm, giai đoạn 1: 4.000m3/ngđ;

2.     Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cấp nước Sông Cầu.

3.     Đơn vị thiết kế lập dự án: Công ty CP thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý nước PECOM.

4.     Mục tiêu của Dự án:

Xây dựng mới hoàn chỉnh nhà máy xử lý nước công suất 9.500 m3/ngày, giai đoạn 1: 4.000 m3/ngày đáp ứng một phần nhu cầu nước sạch sinh hoạt cho người dân, nâng cao điều kiện sống, cải thiện sức khỏe, giảm thiểu bệnh tật do sử dụng nước không hợp vệ sinh.

Nhà máy sau khi hoàn thành sẽ được đấu nối với hệ thống cấp nước chung của thành phố. Chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Ninh cung cấp qua đồng hồ tổng.

Chất lượng nước sạch sau xử lý đảm bảo đạt chất lượng nước ăn uống theo Quy chuẩn QCVN01:2009-BYT.

5.     Qui mô đầu tư:

Đầu tư xây dựng nhà máy đến năm 2015 đạt công suất giai đoạn 1: 4000m3/ngđ; giai đoạn 2 đến năm 2016 công suất nhà máy đạt 9500m3/ngđ.

6.     Thời gian dự kiến triển khai thi công:

-         Thời gian bắt đầu Dự án: 2013.

-         Thời gian kết thúc dự án: 05/2014.

7.     Địa điểm thực hiện Dự án: Xã Hòa Long – TP.Bắc Ninh – tỉnh Bắc Ninh.

Diện tích sử dụng đất: 33.153,6m2 nhà máy xử lý nước sạch và 80,1m2 trạm bơm cấp 1.

8.     Mô hình thiết kế nhà máy:

9. Tổng vốn đầu tư cho Dự án: 32.154.090.000 đ

Trong đó:         Chủ đầu tư:     10.000.000.000 đồng

   Vốn vay:           22.154.090.000 đồng 

Hiện nay Công ty Cổ phần cấp nước Sông Cầu đã tiến hành dựng lán trại và san nền, xây dựng cổng, tường rào, đường nội bộ khu xử lý chuẩn bị thi công.

II.  Kế hoạch thực hiện dự án trong thời gian tới:

-         Liên hệ với Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Ninh để ký kết hợp đồng mua bán buôn nước sạch.

-         Bổ sung hồ sơ hoàn thành việc cấp phép xây dựng do Uỷ ban nhân dân thành phố yêu cầu;

-         Liên hệ với Sở Tài nguyên môi trường hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thỏa thuận cấp điện với Công ty Điện lực.

Nộp hồ sơ xin phép đi cáp điện ngầm 35KV qua đê trung ương, và xin phép cắt đê bao cho tuyến ống nước thô đi từ trạm bơm 1 về nhà máy.

Tiếp tục triển khai thi công các hạng mục công trình chính sau khi có giấy phép xây dựng.

-         Dự kiến hoàn thành các thủ tục trên trong tháng 2/2014 và cam kết triển khai thi công lắp đặt nhà máy và phát nước trong vòng 4 tháng đưa nhà máy vào hoạt động vào ngày 19/5/2014.

(Theo báo cáo tiến độ thực hiện dự án của công ty CP cấp nước Sông cầu)