Đánh giá bên ngoài về hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008(15/08)

Admin 15/05/2018

Ngày 12 tháng 7 năm 2013 vừa qua công ty đã đón đoàn đánh giá của Trung tâm chứng nhận phù hợp Quacert về đánh giá giám sát hệ thống quản lý chất lượng của công ty trong lĩnh vực “sản xuất và cung cấp nước sinh hoạt”. Đây là lần đánh giá bên ngoài lần 4 (một lần đánh giá chính thức và 3 lần đánh giá giám sát định kỳ) kể từ khi hệ thống quản lý chất lượng của công ty chính thức ban hành và đưa vào áp dụng, là cuộc đánh giá định kỳ bắt buộc theo yêu cầu của bên cấp giấy chứng nhận.

Đoàn đánh giá bên ngoài được thành lập gồm 2 đồng chí, chia làm 2 nhóm đánh giá, theo phương pháp đánh giá điểm và đã thực hiện đánh giá ở ban ISO và 6 phòng ban, đơn vị bao gồm: phòng Quản lý khách hàng, phòng Quản lý mạng, phòng Thanh tra kiểm toán, phòng Kế hoạch kỹ thuật, Nhà máy nước Bắc Ninh, Trạm cấp nước Gia Bình.

Hoạt động đánh giá giám sát tại các phòng ban dựa trên các yêu cầu từ quy định, văn bản của công ty; căn cứ vào các yêu cầu đến từ văn bản, pháp luật nhà nước; căn cứ vào các yêu cầu đến từ văn bản trong lĩnh vực cấp nước; các yêu cầu đến từ phía khách hàng; các quy trình biểu mẫu đã ban hành và thực tế hồ sơ lưu giữ để xem xét đánh giá có phù hợp và không phù hợp.

Qua quá trình đánh giá nhóm chuyên gia nhận xét HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của công ty trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp nước sạch được các phòng ban đã áp dụng và duy trì thường xuyên tuy nhiên vẫn còn một số điểm cần được lưu ý và cải tiến cho phù hợp cụ thể là tìm ra được 5 điểm không phù hợp (loại 2) và 13 điểm lưu ý, góp ý. Ban ISO đã phối hợp cùng với các phòng ban còn tồn tại vấn đề cần khắc phục tiến hành phân tích nguyên nhân và có hành động khắc phục gửi cho trung tâm chứng nhận Phù hợp xem xét và cấp công văn chứng nhận duy trì.