CÔNG BỐ THÔNG TIN TRỞ THÀNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Admin 15/05/2018

 

Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Ninh xin trân trọng thông báo:

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có Công văn số 5023/UBCK-GSĐC ngày 18/07/2017 về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng của Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh. Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh xin công bố thông tin về việc trở thành Công ty đại chúng như sau:

  1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH BẮC NINH
  2. Tên Tiếng Anh: Bac Ninh Clean Water Joint Stock Company
  3. Trụ sở chính: Số 57 Ngô Gia Tự, phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
  4. Điện thoại: 0222.382.4369                Fax: 0222.382.2708
  5. Website: http://nuocsachbacninh.vn/
  6. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2300108311 do Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 29 tháng 12 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ 03 ngày 03/05/2017.
  7. Ngành nghề kinh doanh chính: Khai thác, xử lý và cung cấp nước; Xây dựng công trình công ích; Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; Thiết kế các công trình cấp thoát nước có lưu lượng <= 30.000m3/ ngày đêm; thiết kế kết cấu các công trình dân dụng và công nghiệp đến cấp III.
  8. Vốn điều lệ: 375.493.910.000 đồng
  9. Tổng số lượng cổ đông tính đến thời điểm Công ty chính thức trở thành Công ty đại chúng (Ngày 3/5/2017): 325 cổ đông.