Chỉ số cln tháng 7, tháng 8, tháng 9 tại các nhà máy

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 24/10/2019

Mọi người có thể xem bản đánh giá chất lượng nước Tại đây