Chất lượng nước hàng tháng

CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH SAU KHI XỬ LÝ CÒN BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI CÁC YẾU TỐ NÀO ?

Admin 15/05/2018
Chất lượng nước từ các nhà máy nước cung cấp tới khách hàng được giám sát và kiểm tra liên tục ớ tất cả các khâu của dây truyền xử lý, tuy nhiên còn nhiều những yếu tố khác cũng ảnh hưởng đến chất lượng nước tại nơi mà khách hàng sử dụng, thông tin sau sẽ giới thiệu tới khách hàng những yếu t...