Bảng chất lượng nước tháng 8.2014 tại nhà máy nước Bắc Ninh

Admin 15/05/2018

Bảng chất lượng nước thô NMN Bắc Ninh tháng 8.2014

   

STT

Tên chỉ tiêu

Đơn vị

Kết quả

Ghi chú

         

 

Chỉ tiêu hóa

 

 

 

         

1

pH

-

6,56

 

         

2

Độ đục

NTU

18,7

 

         

3

Sắt tổng số

mg/l

38

 

         

4

Hàm lượng Mangan

mg/l

0,42

 

         

5

HL Amoni

mg/l

15,06

 

         

6

Hàm lượng Nitrit

mg/l

0,1

 

         

7

Hàm lượng Nitrat

mg/l

4,08

 

         

8

Chỉ số Pecmanganat

mg/l

6,96

 

         

9

Độ cứng

mg/l

150

 

         

10

Tổng chất rắn

 

306

 

         

11

Hàm lượng Sunphat

mg/l

37,55

 

         

12

Hàm lượn Clorua

mg/l

58,52

 

         
                   
                   

Bảng chất lượng nước NMN Bắc Ninh tháng 8.2014

   

STT

Tên chỉ tiêu

Đơn vị

QCVN

Min

Max

Trung bình

Ghi chú

   

 

Chỉ tiêu hóa

 

 

 

 

 

 

   

1

pH

-

6,5 - 8,5

6,93

7,14

7,035

 

   

2

Độ đục

NTU

2

0,52

1,22

0,87

 

   

3

Sắt tổng số

mg/l

0.3

0,054

0,14

0,097

 

   

4

Độ cứng

mg/l

300

180

180

180

 

   

5

Hàm lượng Clorua

mg/l

250

63,19

64,61

63,90

 

   

6

Hàm lượng Nitrit

mg/l

3

1,403

2,47

1,9365

 

   

7

Hàm lượng Nitrat

mg/l

50

4,136

4,484

4,31

 

   

8

Hàm lượng Sunphat

mg/l

250

36,72

27,57

32,145

 

   

9

Chỉ số Pecmanganat

mg/l

2

1,58

2,85

2,215

 

   

10

Clo dư

mg/l

0,3 - 0,5

0,2

0,4

0,30

 

   
popup

Số lượng:

Tổng tiền: