Bảng chất lượng nước tháng 7.2014 nhà máy nước Bắc Ninh

Admin 15/05/2018

1. Bảng chất lượng nước thô NMN Bắc Ninh tháng 7.2014

         

STT

Tên chỉ tiêu

Đơn vị

Kết quả

Ghi chú

         

 

Chỉ tiêu hóa

 

 

 

         

1

pH

-

6,67

 

         

2

Độ đục

NTU

19,8

 

         

3

Sắt tổng số

mg/l

38,6

 

         

4

Hàm lượng Mangan

mg/l

0,401

 

         

5

HL Amoni

mg/l

14,6

 

         

6

Hàm lượng Nitrit

mg/l

0,049

 

         

7

Hàm lượng Nitrat

mg/l

0,414

 

         

8

Chỉ số Pecmanganat

mg/l

7,4

 

         

9

Độ cứng

mg/l

150

 

         

10

Tổng chất rắn

 

306

 

         

11

Hàm lượng Sunphat

mg/l

36,71

 

         

12

Hàm lượn Clorua

mg/l

62,48

 

         
                   
                   

2. Bảng chất lượng nước NMN Bắc Ninh tháng 7.2014

   

STT

Tên chỉ tiêu

Đơn vị

QCVN

Min

Max

Trung bình

Ghi chú

   

 

Chỉ tiêu hóa

 

 

 

 

 

 

   

1

pH

-

6,5 - 8,5

6,98

7,38

7,18

 

   

2

Độ đục

NTU

2

0,39

1,12

0,76

 

   

3

Sắt tổng số

mg/l

0.3

0,076

0,12

0,098

 

   

4

Độ cứng

mg/l

300

179

180

179,5

 

   

5

Hàm lượn Clorua

mg/l

250

62,48

66,03

64,26

 

   

6

Hàm lượng Nitrit

mg/l

3

0,82

2,8

1,81

popup

Số lượng:

Tổng tiền: