Bảng chất lượng nước tháng 6.2014 nhà máy nước Bắc Ninh

Admin 15/05/2018

1. Bảng chất lượng nước thô NMN Bắc Ninh

         

STT

Tên chỉ tiêu

Đơn vị

Kết quả

Ghi chú

         

 

Chỉ tiêu hóa

 

 

 

         

1

pH

-

6.52

 

         

2

Độ đục

NTU

18.7

 

         

3

Sắt tổng số

mg/l

38.5

 

         

4

Hàm lượng Mangan

mg/l

0.42

 

         

5

HL Amoni

mg/l

11.89

 

         

6

Hàm lượng Nitrit

mg/l

0.14

 

         

7

Hàm lượng Nitrat

mg/l

1.51

 

         

8

Chỉ số Pecmanganat

mg/l

6.8

 

         

9

Độ cứng

mg/l

150

 

         

10

Tổng chất rắn

 

309

 

         

11

Hàm lượng Sunphat

mg/l

37.09

 

         

12

Hàm lượn Clorua

mg/l

53.96

 

         
                   
                   

2. Bản chất lượng nước NMN Bắc Ninh tháng 6.2014

   

STT

Tên chỉ tiêu

Đơn vị

QCVN

Min

Max

Trung bình

Ghi chú

   

 

Chỉ tiêu hóa

 

 

 

 

 

 

   

1

pH

-

6,5 - 8,5

7.14

7.30

7.22

 

   

2

Độ đục

NTU

2

0.37

0.96

0.665

 

   

3

Sắt tổng số

mg/l

0.3

0.12

0.154

0.137

 

   

4

Độ cứng

mg/l

300

180

180

180

 

   

5

Hàm lượn Clorua

mg/l

250

57.51

58.93

58.22

 

   

6

Hàm lượng Nitrit

mg/l

3

1.6

2.637

2.1185

 

   

popup

Số lượng:

Tổng tiền: