Bảng chất lượng nước tháng 12.2014 tại Nhà Máy Nước Bắc Ninh

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 15/05/2018

Bảng chất lượng nước thô tháng 12 năm 2014

Bảng chất lượng nước tháng 12.2014