Bảng chất lượng nước tháng 11.2014 tại nhà máy nước bắc ninh

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 15/05/2018

Bảng chất lượng nước thô

Bảng chất lượng nước sạch