Bảng chất lượng nước tháng 10.2014 tại nhà máy nước Bắc Ninh

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 15/05/2018

Bảng chất lượng nước thô 

Bảng chất lượng nước sau xử lý tại nhà máy nước Bắc Ninh